Redacció i Revisió d’Acords Comunitaris, Estatuts, Pactes, Reclamacions, Requeriments i Altres Documents

bufete abogados Propiedad Horizontal

Des Advocats Propietat Horitzontal ajudem en l’elaboració, redacció i comprensió de la documentació imprescindible en cada procés relacionat amb la Propietat Horitzontal i el Dret Immobiliari. No s’ha de preocupar per res, tot queda en mans del nostre equip.

Gràcies a una dilatada experiència en el sector, els nostres advocats immobiliaris coneixen a la perfecció tots els documents tècnics-jurídics que conviuen en matèria de Propietat Horitzontal. El problema que en moltes ocasions suposa la seva redacció i compliment, el solucionem eficientment mitjançant un assessorament dirigit a actuar en representació dels nostres clients, alleujant les responsabilitats del propietari o l’administrador de finques. Per això, en cas que ho demani, els nostres experts jurídics s’encarregaran de redactar meticulosament tots aquells escrits que siguin sol·licitats.

Els nostres serveis inclouen la redacció i revisió de la documentació que a continuació s’enumera:

Estatuts de la Comunitat de Propietaris.

Redacció i revisió d’Acords Comunitaris.

Carta de reclamació de la Comunitat a un veí per impagament de quotes.

Carta de reclamació de la Comunitat als veïns per al pagament de derrames.

Carta de reclamació de la Comunitat a un veí per la realització d’activitats molestes o insalubres.

Carta de reclamació de la Comunitat contra empresa de reformes per incompliment dels terminis acordats.

Carta de reclamació de la Comunitat contra empresa de reformes per incompliment dels materials acordats.

Carta de reclamació de la Comunitat contra empresa de reformes per execució defectuosa de les obres.

Carta de convocatòria de Junta Ordinària.

Carta de convocatòria de Junta Extraordinària.

Certificat de deutes amb la Comunitat per venda de l’immoble.

Carta de la Comunitat a un veí per la realització d’un ús indegut d’elements comuns.

Carta de la Comunitat a un veí per la realització d’obres sense la preceptiva llicència.

Carta de la Comunitat a un veí instant-lo a retirar instal·lacions no autoritzades de subministraments.

Carta de la Comunitat a l’Ajuntament notificant la realització d’obres per part d’un veí sense la preceptiva llicència.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora reclamant el pagament d’un sinistre.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora davant la negativa de realitzar un peritatge.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora resolent la pòlissa.

Carta de la Comunitat a la companyia asseguradora anunciant la propera interposició d’accions judicials davant els incompliments contractuals de la mateixa.

Redacció de contractes d’arrendament.

Redacció de contractes d’obra.

Redacció de contractes de servei.