Reclamació d’Humitats, Filtracions i Altres Deficiències

Humedades denunciar vecinos

Primera consulta gratuïta i pressupost sense compromís.

Anàlisi de la patologia soferta.

Assessorament legal especialitzat.

Tracte proper i professional.

 

Les humitats i filtracions són un dels problemes més típics que podem trobar-nos en un habitatge.

Cap veí està obligat a suportar els danys produïts per tercers. En moltes ocasions, els veïns integrants d’una comunitat de propietaris pateixen en els seus habitatges danys per humitats i altres patologies. Danys que en algunes ocasions provenen d’elements comuns (exemple: baixants comunitaris) o per elements privatius (exemple: deficitari manteniment de l’habitatge propietat d’una persona veïna).

Si vostè pateix aquests danys, pot reclamar la seva immediata reparació i indemnització per danys i perjudicis.

 

A qui he de reclamar si pateixo danys per humitats, filtracions o qualsevol altra patologia?

Per poder iniciar una reclamació per aquest tipus de patologies, el primer que cal fer és conèixer amb claredat l’origen o la causa que ocasionen aquestes patologies. Atenent a l’origen o causa de les patologies, podem trobar-nos amb diversos escenaris:

Patologies (humitats i filtracions, entre d’altres) que tenen el seu origen en elements comuns o instal·lacions comunitàries

En aquest cas, la reclamació es dirigirà davant de la pròpia comunitat de propietaris i la seva companyia asseguradora. Hem de recordar que la Comunitat de veïns està obligada a mantenir el bon estat de l’edifici.

Patologies que apareixen en habitatges d’obra nova o rehabilitats i que es deriven d’elements comuns o instal·lacions comunitàries

La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) imputa responsabilitats contractuals als diferents agents de l’edificació (promotor, constructor, arquitecte, entre d’altres), pels danys que pateixi l’edifici.

Patologies que s’originen com a conseqüència d’un deficitari manteniment de l’habitatge

En ocasions, les instal·lacions de la llar es deterioren pel transcurs del temps. En aquests casos, nosaltres, com a propietaris estem obligats a sufragar les despeses destinades a reparar les patologies que ocasionen els danys.

Patologies causades per les instal·lacions privades del veí

La reclamació per a la reparació dels danys es dirigirà davant del veí causant i la seva companyia d’assegurances. Tot veí té el deure de mantenir les instal·lacions privatives, i no pertorbar la convivència.

 

Com puc saber d’on provenen els danys?

Mitjançant un informe tècnic elaborat per un professional es determinarà l’origen i la causa dels danys.

El nostre despatx d’advocats a Barcelona i el Maresme és especialista en Propietat Horitzontal, i comptem amb un equip legal amb experiència i amplis coneixements en la matèria, la qual cosa ens permet adoptar decisions legals adequades a les patologies sofertes pels nostres clients, i obtenir un resultat d’acord als seus interessos.