Obligació Legal de la Instal·lació d’Ascensors en Comunitats de Propietaris

instalación de ascensores

Advocats Propietat HoritzontalAdvocats Propietat Horitzontal es constitueix com una secció especialitzada en Propietat Horitzontal i Dret Immobiliari del bufet J.D.V. Valls Advocats, composta per un equip de professionals amb una experiència de més de 25 anys i amb profunds coneixements en la matèria, compromesos i partícips en l’adequat assessorament i resolució de conflictes.

Normativa ascensors

L’actual ordenament jurídic, amb l’objectiu de preservar una convivència adequada a les necessitats pròpies de tots els inquilins, ha dotat als veïns propietaris amb discapacitat, o majors de 70 anys (per aquells supòsits en els que no existeixi acord majoritari dels veïns), la possibilitat de sol·licitar davant l’autoritat judicial la instal·lació d’innovacions per obtenir l’accessibilitat a la Comunitat d’acord a la discapacitat i a les necessitats pròpies dels veïns propietaris. En la comunitat de propietaris, la més comuna de totes és la instal·lació d’ascensors.

És a dir, és un dels drets que tot veí, dins de les condicions descrites anteriorment, ha de conèixer i fer valer quan es requereixi.

Perquè no quedi cap dubte al respecte, reproduïm fidelment el que diu la normativa vigent sobre l’obligació legal de la comunitat de veïns sobre la instal·lació d’ascensors.

Article 553-25.5 Codi Civil de Catalunya:

Els propietaris o els titulars d’un dret possessori sobre l’element privatiu, en el cas que ells mateixos o les persones amb qui conviuen o treballen pateixin alguna discapacitat o siguin majors de setanta anys, si no aconsegueixen que s’adoptin els acords a què es refereixen les lletres a i b de l’apartat 2, poden sol·licitar a l’autoritat judicial que obligui la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques o a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per a aconseguir l’accessibilitat i transitabilitat de l’immoble en atenció a la discapacitat que les motiva.

Si existeix, per tant, un evident desconeixement dels seus drets com a propietaris davant els serveis que hagueren d’estar habilitats en la seva comunitat, el nostre bufet jurídic atendrà les seues reclamacions amb total garantia.

 

Més informació si ets veí o propietari.