Desnonament Express

Especialistes en Dret d’Arrendaments.

Rapidesa i eficàcia en la recuperació de l’habitatge.

Primera consulta gratuïta.

Tracte pròxim i professional.

 

Què és el desnonament ràpid o express (exprés)?

El principal objectiu d’aquest procediment és que les persones físiques, les entitats sense ànim de lucre i les administracions públiques que s’hagen vist privades dels seus habitatges puguen recuperar la possessió d’aquestes de manera immediata. Aquest procediment està regulat en la Llei d’Enjudiciament Civil, i mitjançant el mateix es pretén agilitar els tràmits i els terminis de recuperació de l’habitatge.

En Advocats Propietat Horitzontal som especialistes en Dret d’Arrendaments, la qual cosa ens permet adoptar les decisions precises per a aconseguir el propòsit dels nostres clients, i que no és un altre que la recuperació de l’habitatge en la major brevetat de temps possible.

 

Principals aspectes a destacar del procediment de desnonament exprés

  • La demanda judicial ha d’anar signada per Advocat i Procurador.
  • No és obligatori conèixer la identitat dels ocupants il·legals de l’habitatge.
  • Admesa a tràmit la demanda, el Jutge requerirà als ocupants perquè aportin un títol que legitimi la seva ocupació de l’habitatge.
  • El Jutge fixarà en la major brevetat possible una data de llançament. La comissió judicial intervé per a l’efectiu desallotjament de l’habitatge.
  • Contra la decisió adoptada pel Jutge no es pot presentar cap recurs que impliqui prorrogar la data de llançament.

 

Els nostres honoraris

Precisament per la nostra condició d’experts en Dret d’Arrendaments proporcionem als nostres clients uns honoraris d’acord amb la complexitat dels tràmits legals necessaris per recuperar eficaçment el nostre habitatge. Els nostres honoraris per la tramitació íntegra del procediment són de 300 EUROS. Inclou:

– Estudi i anàlisi de la viabilitat de l’acció.

– Coordinació i recopilació de la documentació necessària per iniciar l’acció judicial.

– Presentació de la demanda.

– Assistència a l’acte del Judici.

– Qualsevol altra gestió que sigui pròpia del procediment de desnonament.

Els nostres honoraris no inclouen l’IVA, les taxes judicials (només persones jurídiques), ni els honoraris del procurador.