Tramitació de Sinistres: Seguiment i Reclamació

tramitación de siniestros

Especialistes en Dret d’Assegurances i Propietat Horitzontal.

Primera consulta gratuïta i sense compromís.

Tracte proper i professional.

 

Les assegurances són contractes mitjançant els quals, a canvi de cobrar una prima (preu de l’assegurança), l’entitat asseguradora es compromet, en cas que es produeixi un sinistre cobert per aquest contracte, a indemnitzar el dany produït o satisfer un capital, renda o una altra prestació convinguda.

A Advocats Propietat Horitzontal som especialistes en Dret d’Assegurances i comptem amb un equip legal amb experiència i amplis coneixements en la matèria, la qual cosa ens habilita per defensar els interessos dels nostres clients davant les companyies asseguradores que intenten aprofitar-se de la seva posició avantatjosa, negociant, i si escau acudint als tribunals.

Destaquem en:

  • Estudi i interpretació del Contracte d’Assegurança.
  • Especialització en la correcta valoració dels danys materials, corporals, personals (lucre cessant i dany emergent), morals, incapacitacions, i altres factors.
  • Defensa i reclamació judicial i extrajudicial davant de la companyia d’assegurances de sinistres de vida, accidents de trànsit, transports, robatori, llar, incendi, entre d’altres

 

Què és una pòlissa d’assegurança?

Una pòlissa d’assegurança és un document que detalla el Contracte d’Assegurança en el qual es troben totes les cobertures pactades entre la persona o empresa assegurada i la companyia d’assegurances.

Les assegurances es classifiquen en:

Assegurances personals. Mitjançant aquest tipus d’assegurances es cobreixen tots aquells riscos que puguin afectar la integritat física d’una persona. Entre les principals assegurances personals destaquem: assegurances de vida; assegurances d’accidents; assegurances de dependència, entre d’altres.

Assegurances de danys. Té com a principal objectiu rescabalar els danys que pogués haver patit l’assegurat. Entre les principals assegurances de danys destaquem: assegurança de la llar; assegurança d’incendi; assegurança de robatori; assegurança de lucre cessant; assegurança de responsabilitat civil; assegurança d’automòbil, entre d’altres.

Assegurances de prestació de serveis. Mitjançant aquestes assegurances l’assegurador s’obliga a prestar a l’assegurat uns determinats serveis. A destacar: servei d’assistència en carretera; servei de defensa jurídica, assegurança de decessos, entre d’altres.