Acompanyament i Representació Legal en Juntes de Vëins

Advocats Propietat Horitzontal està formada per un equip legal especialitzat en Propietat Horitzontal i Dret Immobiliari, amb una trajectòria de més de 25 anys en la mediació, acompanyament i representació legal als nostres clients a les Juntes de veïns celebrades a la seva comunitat de propietaris.

Proporcionem un assessorament legal i humà adequat a les circumstàncies que ens plantegen els nostres clients.

Prèviament estudiem cada cas i aportem un assessorament previ exacte i detallat.

 

Les nostres principals funcions són:

  • Citar al client per poder conèixer de primera mà els dubtes i preocupacions.
  • Analitzar el cas en concret i proporcionar al client una visió experta en la matèria que tranquil·litzi les seves inquietuds.
  • Assistir a la Junta de veïns en nom i representació dels nostres clients.
  • Acompanyament a les Juntes de veïns conflictives o que requereixen de la presència d’un expert en Propietat Horitzontal.

 

Els nostres honoraris

Posem a la seva disposició un expert en la matèria que assistirà a la Junta de veïns en el seu nom per vetllar pels seus interessos. Els nostres honoraris per assistir a la Junta de veïns ascendeixen a 100 EUROS.