Ets Propietari? Advocats Propietat Horitzontal Catalunya

La persona propietària/copropietària de l’immoble ubicat a la Comunitat de Veïns és sens dubte aquella que ha de disposar d’un elevat rang d’eines a fi i efecte de protegir els seus propis interessos. Tot i així, el seu desconeixement legal en Propietat Horitzontal Catalunya algunes ocasions pot ocasionar perjudicis al mateix propietari/copropietari. Per això, Advocats Propietat Horitzontal posa a l’abast de l’usuari un conjunt d’eines que permetin una defensa justa dels seus interessos per tal d’aconseguir una convivència adequada.

En essència, aportem a aquells propietaris/copropietaris afectats empara davant de qualsevol circumstància que pugui succeir en l’àmbit de la comunitat de veïns i/o que afecti particularment al copropietari. Gràcies al nostre equip d’advocats en Propietat Horitzontal Catalunya, i al fet que som experts en documents sobre la Llei de Propietat Horitzontal.

 

Bufet expert en la Llei de Propietat Horitzontal Catalunya

Tramitació i reclamació de sinistres.

Obligació legal de la comunitat de veïns a la instal·lació d’ascensors.

L’acció de cessament davant activitats molestes.

Acció de cessament de l’ús turístic de l’habitatge.

Reclamació davant l’Administrador de Finques.

Impugnació d’acords comunitaris.

Reclamació contra obres no consentides.

Desnonaments. Procediment de desnonament per falta de pagament, per fi del contracte i per precari (okupes).

Reclamaciones contra obras no consentidas.

Redacció i revisió de contractes, cartes i altres documents.

Reclamació amistosa i judicial davant del promotor, constructor, arquitecte i aparellador (reclamacions per vicis constructius).

Posem a disposició de qualsevol propietari/copropietari afectat una primera CONSULTA gratuïta a les nostres oficines on els nostres professionals l’escoltaran, li aportaran una solució al problema plantejat i li facilitaran un pressupost detallat sobre el cost que comportaria al seva sol·licitud. Tot plegat, sense cap compromís. Som especialistes en la Llei de Propietat Horitzontal