Ets Administrador de Finques a Barcelona o President d’una Comunitat de Veïns a Catalunya?

L’Administrador de Finques, així com en el seu cas el president d’una Comunitat de Veïns, com a persones encarregades de gestionar i solucionar els diferents esdeveniments que incumbeixen a la comunitat de veïns, moltes vegades s’hauran trobat amb situacions desagradables en les que es requereix assistència legal per tal de mantenir l’ordre y la legalitat a la Comunitat. Com a especialistes en administradors de finques Barcelona i en tota Catalunya, és en aquestes situacions quan nosaltres, com a equip jurídic especialitzat en Propietat Horitzontal, ens disposem a assistir legalment i brindar solucions favorables a les controvèrsies sorgides en interès de la Comunitat de Veïns i els seus propietaris.

Com a president d’una comunitat de propietaris, si requereix assessorament legal en reclamacions a l’administrador, posi’s en contacte amb nosaltres. Li concedirem una primera visita totalment gratuïta en la que un especialista jurídic l’atendrà personalment i li proporcionarà una solució al seu problema.

Support a l’administrador de Finques Barcelona

Com no podia ser d’una altra forma, en ser especialistes jurídics en Propietat Horitzontal, també oferim als nostres clients administradors de finques a Barcelona i Catalunya un assessorament jurídic complet basat en:

Tramitació i reclamació tant amistosa com per la via judicial de qualsevol sinistre.

Tramitació i reclamació per morositat/impagaments.

Tramitació i reclamació del cessament de l’ús turístic de l’habitatge.

Tramitació i reclamació del cessament de contractes d’arrendament, comerç, edificació.

Reclamacions davant del promotor, constructor, arquitecte i/o aparellador (reclamacions per vicis constructius).

Assessorament laboral per als treballadors de la Comunitat de Veïns (confecció de nòmines, declaració I.R.P.F., entre altres).

Redacció de contractes d’arrendament, contractes d’obra, contractes de serveis.

Estudi i actualització de pòlisses d’Assegurances Multirisc o de Responsabilitat Civil de la Comunitat de Veïns.

Accions de cessament davant d’activitats molestes a la Comunitat de Veïns.

Exigències legals de la instal·lació a la Comunitat d’ascensors o muntacàrregues.

Reclamacions i devolucions davant d’organismes oficials.

Reclamacions davant l’Administrador de Finques.

Desnonaments. Procediments de desnonament per falta de pagament, per fi del contracte i per precari (okupes).

Assessorament gratuït a professionals en la gestió de comunitats i finques a Catalunya

A més d’aqueya visita presencial amb un dels nostres especialistes jurídics en Propietat Horitzontal, si les condicions de l’usuari li impedeixen acudir a les nostres oficines, també existeix la possibilitat de rebre assessorament professional online.

Estem orientats a prestar servei a veïns, presidents de comunitats i administradors de finques a Barcelona i Catalunya.